• welcome to the Nordic Site.

search

select

Integrate 2 Innovate

Att kunna integrera allt med allt skapar förutsättningar för innovation – snabbare

En integrationsplattform är inte något man investerar i varje dag. En sådan investering ska ligga till grund för många års innovation och klara av många olika scenarios såsom uppköp av bolag, outsourcing, nya affärspartners, ett växande antal system baserade på olika tekniker, och mycket mer. Det är svårt att förutse hur behoven kommer att se ut om 1, 5 eller 10 år, men alldeles säkert kan man räkna med ett växande antal gränssnitt till molnlösningar och mobila enheter, samt en tilltagande mängd dataströmmar från bland annat sociala medier. Mitt i allt detta ska företaget stå kvar som EN stark enhet där alla har behov av samma information, men i en mängd olika format.


Vår vision är att stödja utvecklingen av effektiva och agila företag, samt att skapa förutsättningar för innovation. Det ska vara lätt att jobba smart. Det ska vara lätt att använda företagets alla resurser för att innovera och se nya affärsmöjligheter. Snabbt, flexibelt, spårbart, automatiserat. Detta ger i nästa led förutsättningar för att era digitala strategier blir framgångsrika och skapa de innovativa konkurrensfördelar som ni strävar efter, både idag och imorgon.


Vad menar vi med att ”integrera allt med allt”? Är det nödvändigt? Nej, så klart, men förutsättningen att kunna göra det tar bort de begränsningar som kan uppstå när verksamheten utvecklas. Vi pratar om integration av både interna och externa system samt i molnet, oavsett hur många det är och vilka teknologier de är baserade på. Företaget sammanlänkas till EN enda stark enhet och möjligheter skapas.


Vi är en av världens största spelare inom integrationsområdet.
Välkommen att kontakta oss för ert business case


webMethods kopplar samman företaget till EN enda stark enhet.
Läs mer om dess styrkor!

  • • Integrera allt med allt
  • • Innovera snabbare
  • • Reducera kostnader och risker

Läs mer här >

Integrate everythingIntegration platformwebMethods seminar

Download Integration platform