• Strona Software AG Polska.

Szukaj

Wybierz

Informacje Prasowe

Software AG przejmuje dostawcę platform przetwarzania w chmurze — firmę LongJump

  • Dzięki przejęciu przedsiębiorstwa LongJump klienci firmy Software AG będą mogli szybko tworzyć w chmurze elastyczne aplikacje dostosowane do konkretnych sytuacji i wspierające obsługę procesów biznesowych, poświęcając na ich opracowanie minimalną ilość czasu
  • Oferowana jako usługa platforma LongJump pozwala wdrażać aplikacje w chmurach publicznych i prywatnych, w środowisku lokalnym lub na dowolnym urządzeniu przenośnym
  • Narzędzia pozwalające użytkownikom samodzielnie tworzyć aplikacje oraz możliwości platformy oferowanej w formie usługi odgrywają kluczową rolę w sprawnym zarządzaniu i rozwoju przedsiębiorstwa cyfrowego

Darmstadt, Niemcy / San Francisco, Stany Zjednoczone, 2013-04-25

Firma Software AG poinformowała o przejęciu przedsiębiorstwa LongJump. Siedziba tego producenta platform przetwarzania w chmurze znajduje się w kalifornijskim mieście Santa Clara. Fuzja pozwoli firmie Software AG rozszerzyć ofertę dla klientów i objąć nią również projekty realizowane na poziomie działów oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach dzięki samoobsługowym narzędziom do tworzenia aplikacji przez użytkowników. Da to klientom elastyczność i szybkość reakcji niezbędne do dopasowywania się do wciąż ewoluujących wymagań biznesowych. Software AG będzie też kontynuować rozwijanie i rozbudowywanie platform LongJump oferowanych jako usługi, aby ułatwić klientom szybkie, elastyczne opracowywanie i wdrażanie w chmurze aplikacji umożliwiających zarządzanie daną sprawą (case management).

„Cyfrowe przedsiębiorstwo potrzebuje analiz danych biznesowych generowanych w czasie rzeczywistym, które pozwolą mu sprawnie podejmować decyzje i szybciej reagować na rozwój sytuacji” — powiedział Wolfram Jost, dyrektor ds. technicznych w firmie Software AG. „Przeprowadzone przejęcie to dla nas duży krok w kierunku optymalizacji nie tylko wiedzy biznesowej, ale także umiejętności informatycznych, które są niezbędne do tworzenia elastycznych aplikacji wspierających obsługę procesów biznesowych i dostosowanych do sytuacji oraz do ich szybkiego wdrażania wszędzie tam, gdzie są potrzebne”.

Najważniejsze zalety rozwiązań LongJump to:

  • możliwość opracowywania aplikacji przez użytkowników — samoobsługowe narzędzia do tworzenia aplikacji to sposób na pokonanie problemów kadrowych, z którymi zmagają się działy informatyki podczas cyfryzacji przedsiębiorstw

  • chmura — możliwość wdrażania rozwiązań w chmurze publicznej lub prywatnej oraz w systemach lokalnych lub hybrydowych oferuje niezrównaną elastyczność podczas wyboru środowisk wspomagających opracowywanie i wdrażanie aplikacji oraz środowisk produkcyjnych

  • elastyczne procesowe podejście do tworzenia aplikacji — opracowywanie aplikacji bazuje na elastycznym podejściu procesowym, w którym wykorzystywane są modele i szablony (metadane) — samodzielne tworzenie kodu nie jest tu konieczne

  • mobilność — wdrożenie na dowolnym urządzeniu przenośnym jest niezwykle proste, ponieważ aplikacje są automatycznie dostosowane do platform mobilnych dzięki wbudowanym zabezpieczeniom i mechanizmom dostępu opartym na korporacyjnych zasadach uwierzytelniania

„Nasze rozwiązania sprawiają, że w całym przedsiębiorstwie więcej ludzi jest w stanie uczestniczyć w procesach opracowywania innowacji i pomagać firmie wyróżnić się na rynku” — powiedział Pankaj Malviya, dyrektor generalny i założyciel firmy LongJump. „LongJump może wykorzystać siłę Software AG w dziedzinie komunikacji w przedsiębiorstwie i procesów biznesowych, aby zaoferować użytkownikom biznesowym i działom informatyki większą elastyczność. Wszystko to pozwoli klientom sprawnie reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe, zautomatyzować procesy stosowane w określonych sytuacjach, zoptymalizować udostępnianie danych w zespole i zadbać o integrację z systemami dziedzinowymi”.

Firma Software AG uważa, że w branży IT trwa dziś wielka rewolucja, której źródła to przetwarzanie dużych ilości danych, przetwarzanie w chmurze, platformy mobilne i technologie współpracy społecznościowej. Te cztery siły wywierają olbrzymi wpływ na sposób funkcjonowania firm i metody ich komunikacji z klientami, partnerami oraz pracownikami. Jeśli przedsiębiorstwa chcą odnieść sukces w tej nowej epoce, muszą dysponować wyjątkową strategią w dziedzinie cyfryzacji. Ich przewaga nad konkurencją będzie w przyszłości uzależniona od pozyskiwania w czasie rzeczywistym informacji o rynku, szybkiego podejmowania wspólnych decyzji, możliwości reagowania za pośrednictwem elastycznych aplikacji wspierających obsługę procesów biznesowych oraz wykorzystywania kanałów cyfrowych do błyskawicznej obsługi klientów.

Technologia LongJump znakomicie uzupełnia pakiety rozwiązań Software AG (takie jak ARIS, Terracotta czy webMethods) i zwiększa atrakcyjność oferty firmy zarówno dla jej dotychczasowych klientów korporacyjnych, jak i dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kompletny plan powiązania rozwiązań LongJump z ofertą firmy Software AG w dziedzinie integracji, wsparcia dla obsługi procesów i przetwarzania dużych ilości danych zostanie opublikowany w ciągu najbliższych miesięcy.

Kontakt LongJump:
LEWIS PR – Global Communications
Catherine Koo, Managing Director
575 Market Street
San Francisco, CA 94105
Phone:  +1 415-432-2411
Mobile: +1 415-283-7474

 

O Software AG

Firma Software AG pomaga przedsiębiorstwom i instytucjom szybciej osiągać cele biznesowe. Oferowane przez nią systemy oraz technologie obsługi dużych ilości danych (Big Data), integracji i projektowania procesów biznesowych pozwalają klientom zwiększać efektywność działalności operacyjnej, modernizować eksploatowane systemy oraz optymalizować procesy w celu podejmowania trafniejszych decyzji i zapewniania lepszej jakości obsługi. Firma już od ponad 40 lat wprowadza innowacje ukierunkowane na klienta i jest uznawana za lidera w piętnastu kategoriach rynkowych dzięki znakomitej jakości swoich kluczowych produktów, takich jak: Adabas i Natural, ARIS, Terracotta i webMethods. Firma Software AG zatrudnia ponad 5400 pracowników w 70 krajach, a jej przychody w 2012 r. wyniosły 1,05 mld EUR . Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.softwareag.com.

Kontakt:
Software AG
Paul Hughes
Director Media Relations
Uhlandstrasse 12
64297 Darmstadt
Germany
Tel: +49 6151 92-1574
Faks: +49 6151 92-34-1574
press@softwareag.com
http://www.softwareag.com