• Strona Software AG Polska.

Szukaj

Wybierz

Informacje Prasowe

Największy Dział Firmy Software AG Osiąga Dwucyfrowy Wzrost Przychodów

  • Przychody ze sprzedaży licencji działu BPE (Business Process Excellence) wzrosły o 19%
  • Strategiczne inicjatywy ukierunkowane na wzrost przychodów przynoszą pozytywne efekty
  • Przejęcie firmy LongJump wzbogaciło ofertę rozwiązań w zakresie przetwarzania w chmurze
  • Potwierdzenie prognoz na cały rok

Darmstadt, Niemcy, 2013-04-25

Firma Software AG potwierdziła, że w pierwszym kwartale bieżącego roku podatkowego wzrost przychodów ze sprzedaży licencji jej największego działu — Business Process Excellence (doskonalenie procesów biznesowych — BPE) — osiągnął wartość 19%. Wyniki te są zdecydowanie najlepsze na rynku i dowodzą, że rozpoczęta w zeszłym roku ofensywa handlowa nadal daje pozytywne rezultaty. Poza wynikami kwartalnymi firma Software AG opublikowała również informację o przejęciu amerykańskiej firmy LongJump z siedzibą w Kalifornii. LongJump oferuje platformy oprogramowania oparte na chmurze, które umożliwiają klientom samodzielne tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw. Z myślą o dalszym dynamicznym rozwoju firma Software AG planuje kontynuować swoje działania, realizując w tym roku podatkowym precyzyjnie ukierunkowane inwestycje w dział BPE. Firma potwierdziła też swoje prognozy wyników na cały rok 2013.

„Nasze wyniki uzyskane w pierwszym kwartale potwierdzają, że jesteśmy na dobrej drodze ku realizacji naszych strategicznych inicjatyw w zakresie rozwoju firmy” — stwierdził Karl-Heinz Streibich, dyrektor generalny Software AG. „Zauważamy bezprecedensowe zainteresowanie produktami z czterech niezwykle popularnych obszarów: przetwarzania dużych ilości danych (Big Data), przetwarzania w chmurze, technologii mobilnych i współpracy społecznościowej. Oferta działu BPE jest precyzyjnie dostosowana do potrzeb naszych klientów i pomaga im skutecznie wdrażać strategie w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw. Ponadto konsekwentnie dbamy o umocnienie naszej pozycji na rynku również poprzez przejęcia innych firm”.

Rozwój działów firmy
Dział BPE miał największy wkład w łączne przychody firmy, które wzrosły o około 14% (przy stałych kursach walut) do poziomu 90,3 mln EUR (w porównaniu z 80,6 mln EUR w roku 2012). Przychody działu ze sprzedaży licencji wzrosły o 19% (przy stałych kursach walut) do poziomu 41,9 mln EUR (w porównaniu z 35,7 mln EUR w roku 2012). Biorąc pod uwagę te wyniki, firma wyraźnie wyprzedziła konkurencję, co powinno przełożyć się na wzrost udziału w rynku w analizowanym okresie. Dynamiczny rozwój pozwala zweryfikować wpływ zeszłorocznych strategicznych inicjatyw w tym zakresie, obejmujących powiększenie zespołów ds. sprzedaży na określonych rynkach. Ze względu na realizowane i planowane projekty firma Software AG optymistycznie patrzy w przyszłość i spodziewa się dalszego wzrostu przychodów ze sprzedaży licencji BPE w nadchodzących kwartałach.

W pierwszym kwartale 2013 roku dział zajmujący się Systemami Transakcyjnymi dla Przedsiębiorstw (ETS — Enterprise Transaction Systems) uzyskał przychody na poziomie 64,5 mln EUR (w porównaniu z 76,6 mln EUR w roku 2012). Przewidywany spadek w roku bieżącym wynika z niższej skuteczności przedłużania umów. Ze względu na to, że produkty Adabas, Natural działu ETS stanowią kluczowe rozwiązania technologiczne dla wielu klientów Software AG, firma przewiduje, że w drugiej połowie roku 2013 przychody działu wzrosną.

Dział Consultingu, obejmujący usługi świadczone przez działy BPE i ETS, jak również (pierwszy raz w tym kwartale) przez dział IDS Scheer Consulting, uzyskał przychody na poziomie 70,1 mln EUR (w porównaniu z 97,4 mln EUR w roku 2012). W ramach zmian strategii w dziale doradztwa w zakresie rozwiązań SAP firma Software AG konsekwentnie wycofuje się z niedochodowych rynków, skupiając się na optymalizacji procesów dotyczących aplikacji SAP na rynkach niemieckojęzycznych. Sprzedaż działu usług związanych z oprogramowaniem SAP w Ameryce Północnej w styczniu 2013 r. była ważnym krokiem w kierunku realizacji tej strategii.

Ze względu na niższe przychody z usług consultingowych całkowite przychody firmy Software AG w pierwszym kwartale 2013 roku wyniosły 224,9 mln EUR (w porównaniu z 254,6 mln EUR w roku 2012). Przychody ze sprzedaży własnych produktów Software AG (przychody ze sprzedaży produktów działów BPE i ETS), przy stałych kursach walut, wyniosły niewiele ponad 156,9 mln EUR uzyskanych w analogicznym kwartale w ubiegłym roku. Przychody ze sprzedaży produktów stanowiły około 70% (63% w roku 2012) całkowitych przychodów firmy. W związku z tym struktura przychodów ponownie się poprawiła — obecnie przeważają przychody z rozwojowej sprzedaży licencji i usług serwisowych, oparte na wysokiej marży.

Zyski
W wyniku planowanego wzrostu wydatków na sprzedaż i marketing w wysokości 72,8 mln EUR (2012: 59,3 mln EUR), poniesionych w związku z wejściem na nowe, obiecujące rynki, zysk EBIT wyniósł 41,6 mln EUR (54,8 mln EUR w roku 2012). Zysk netto po opodatkowaniu wyniósł 27,2 mln EUR ( 35,9 mln EUR w roku 2012).

Współczynnik kapitału własnego firmy spadł z poziomu 60% (31 grudnia 2012 r.) do nadal bardzo wysokiego poziomu 56% na dzień 31 marca 2013 r., ze względu na skuteczną realizację programu wykupu akcji. Jeśli chodzi o płynność finansową netto na dzień 31 marca 2013 roku, firma Software AG poinformowała o nadwyżkach gotówkowych (gotówka pomniejszona o zobowiązania finansowe) w wysokości 60,8 mln EUR (31 grudnia 2012 roku: 49,6 mln EUR).

„W pierwszym kwartale roku zainwestowaliśmy w rozwój firmy, a poza tym zgodnie z planem poprawiliśmy swoją płynność finansową” — stwierdził Arnd Zinnhardt, dyrektor ds. finansowych. „Dodatkowo nadwyżki gotówkowe wykorzystaliśmy w ramach aktualnego programu wykupu akcji. Nawet po finalizacji przejęcia firmy LongJump pozostaniemy otwarci na dalsze przejęcia, które pozwolą nam rozszerzyć naszą ofertę i przyspieszyć rozwój Software AG”.

Przejęcie firmy LongJump
Firma Software AG poinformowała o przejęciu amerykańskiej firmy LongJump. Przedsiębiorstwo to, założone w roku 2003, ma swoją siedzibę w kalifornijskiej miejscowości Santa Clara. Natomiast jego centrum badawczo-rozwojowe mieści się w Indore w Indiach.

Firma LongJump obsługuje ponad 220 międzynarodowych przedsiębiorstw. Oferuje im platformę cyfrową, umożliwiającą użytkownikom samodzielne tworzenie aplikacji opartych na chmurze. Cały proces przebiega w prosty i szybki sposób, a co najważniejsze, bez konieczności angażowania działu informatycznego. Zapotrzebowanie na tego typu platformy, które wspierają samodzielne, wydajne tworzenie aplikacji, sukcesywnie rośnie wraz z postępującą cyfryzacją przedsiębiorstw.

Przejęcie firmy LongJump pozwoliło Software AG rozszerzyć wiedzę w zakresie chmury i wzbogacić ofertę produktów z tego obszaru. Podczas tegorocznych targów CeBIT, które odbyły się w marcu, firma Software AG poinformowała o stopniowej migracji swoich produktów do modelu oprogramowania jako usługi (SaaS — Software as a Service), dostępnego za pośrednictwem chmury.

Pracownicy
Na dzień 31 marca 2013 roku firma Software AG zatrudniała 5300 pracowników (grudzień 2012: 5419), z których 1176 pracowało w dziale sprzedaży i marketingu (grudzień 2012: 1131), a 901 w dziale badań i rozwoju (grudzień 2012: 887). W Niemczech liczba pracowników wyniosła 1727 osób (grudzień 2012: 1768).

Perspektywy na rok 2013
Firma Software AG oczekuje dalszego dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa, potwierdzając jednocześnie prognozy opublikowane 29 stycznia 2013 roku razem z wynikami za cały rok 2012. Jednocześnie w roku podatkowym 2013 firma oczekuje wzrostu przychodów działu BPE na poziomie 16–22% (przy stałych kursach walut). Przychody działu ETS zajmującego się tradycyjnymi bazami danych najprawdopodobniej spadną o 4–9% (przy stałych kursach walut). Jednak spadek ten zostanie z nawiązką zrekompensowany planowanym wzrostem przychodów działu BPE. Biorąc pod uwagę dodatkowe inwestycje w rozwój sprzedaży i marketingu, zysk na akcję powinien wynieść od 1,70 EUR do 1,80 EUR.

###

Kluczowe dane za Q1 2013
IFRS, unaudited

in € thousands

Q1/2013

Q1/2012

Change in % (rounded)

Change in % (at constant currency)

BPE licenses

41,919

35,679

+18

+19

BPE maintenance

48,426

44,876

+8

+10

BPE product revenue

90,345

80,555

+12

+14

as % of total revenue

40.2

31.6

 

 

ETS product revenue

64,276

76,333

-16

-14

as % of total revenue

28.6

30.0

 

 

Product revenue (Software AG products)

154,621

156,889

-1

+1

Consulting

70,085

97,382

-28

-27

as % of total revenue

31.2

38.3

 

 

Total revenue

224,910

254,554

-12

-10

Sales & marketing expenses

72,811

59,274

+23

 

Research & development expenses

26,220

24,237

+8

 

EBIT*

41,628

54,820

-24

 

as % of total revenue

18.5

21.5

 

 

Net income

27,213

35,863

-24

 

Earnings per share in €

0.32

0.41

-22

 

Free cash flow

62.7

59.1

+6

 

 

 

 

 

 

 

03/31/2013

12/31/2012

 

 

Total assets

1,855.1

1,771.9

 

 

Cash and cash equivalents

422.8

315.7

 

 

Net liquidity

60.8

49.6

 

 

Equity ratio in %

56

60

 

 

Employees (FTE)

5,300

5,419

 

 

*EBIT = Consolidated net income + income taxes + other taxes + financial result

 
  

O Software AG

Firma Software AG pomaga przedsiębiorstwom i instytucjom szybciej osiągać cele biznesowe. Oferowane przez nią systemy oraz technologie obsługi dużych ilości danych (Big Data), integracji i projektowania procesów biznesowych pozwalają klientom zwiększać efektywność działalności operacyjnej, modernizować eksploatowane systemy oraz optymalizować procesy w celu podejmowania trafniejszych decyzji i zapewniania lepszej jakości obsługi. Firma już od ponad 40 lat wprowadza innowacje ukierunkowane na klienta i jest uznawana za lidera w piętnastu kategoriach rynkowych dzięki znakomitej jakości swoich kluczowych produktów, takich jak: Adabas i Natural, ARIS, Terracotta i webMethods. Firma Software AG zatrudnia ponad 5400 pracowników w 70 krajach, a jej przychody w 2012 r. wyniosły 1,05 mld EUR . Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.softwareag.com.

Kontakt:
Software AG
Byung-Hun Park
Senior Manager Financial Communications
Uhlandstrasse 12
64297 Darmstadt
Germany
Tel: +49 6151 92-2070
Telefon komórkowy: +49 151 64 911 317
Faks: +49 6151 92-34-2070
byung-hun.park@softwareag.com
http://www.softwareag.com
lub:
Software AG
Barbara Koegler
Senior Vice President Corporate Communications
Uhlandstrasse 12
64297 Darmstadt
Germany
Tel: +49 6151 92-1574
Faks: +49 6151 92-34-1243
press@softwareag.com
http://www.softwareag.com