• Strona Software AG Polska.

Szukaj

Wybierz

Nasze biura

 

Siedziba główna

Software AG Polska Sp. z o.o.

ul. Piękna 18
00-549 Warszawa

telefon: +48 22 379-53-00
faks: +48 22 379-53-44
e-mail:polska@softwareag.com

 

Firma jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162282, NIP: 526-22-34-960, REGON: 013223359.

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 9 320 000,00 zł.