POZIOMY PARTNERSTWA

Partnerzy stowarzyszeni - Associate

Partnerzy stowarzyszeni pracują wspólnie z firmą Software AG nad rozwojem relacji handlowej i marketingowej przynoszącej korzyści obu stronom. Koncentrują się np. szczególnie na konkretnej technologii lub grupie rozwiązań z linii produktów webMethods firmy Software AG lub traktują ten poziom partnerstwa po prostu jako początkowy etap rozwoju współpracy z firmą Software AG. Partnerzy stowarzyszeni mają dostęp do określonych podstawowych elementów wsparcia i szkoleń, a także do niektórych wspólnych działań marketingowych. Partnerstwo na tym poziomie wymaga spełnienia minimalnych warunków uczestnictwa w programie, oferuje jednak olbrzymi potencjał rozwoju.Associate Partner

 


Partnerzy preferowani - Preferred

Partnerzy preferowani to firmy, które spełniają wymagania programu certyfikacji firmy Software AG. Dostarczają one swoim klientom fachową wiedzę w dziedzinie sprzedaży, technologii, metodologii i wdrażania naszych produktów. Preferowani partnerzy mogą prowadzić dział specjalizujący się w produktach Software AG dla konkretnej branży, regionu i grupy technologii. Na tym poziomie partnerzy dysponują szerszym dostępem do pakietu produktów webMethods firmy Software AG i powiązanej z nimi pomocy technicznej, a co najważniejsze, mają wyjątkową opcję sprzedaży dodatkowych, wyróżniających ich na rynku rozwiązań. Preferowani partnerzy mają szersze możliwości zwiększenia przychodów, uzyskują znacznie więcej korzyści z uczestnictwa w programie, a stawiane im wymogi są wyższe niż w przypadku partnerów stowarzyszonych.Associate Partner

 


Partnerzy stowarzyszeni - Associate

Partnerzy stowarzyszeni pracują wspólnie z firmą Software AG nad rozwojem relacji handlowej i marketingowej przynoszącej korzyści obu stronom. Koncentrują się np. szczególnie na konkretnej technologii lub grupie rozwiązań z linii produktów webMethods firmy Software AG lub traktują ten poziom partnerstwa po prostu jako początkowy etap rozwoju współpracy z firmą Software AG. Partnerzy stowarzyszeni mają dostęp do określonych podstawowych elementów wsparcia i szkoleń, a także do niektórych wspólnych działań marketingowych. Partnerstwo na tym poziomie wymaga spełnienia minimalnych warunków uczestnictwa w programie, oferuje jednak olbrzymi potencjał rozwoju.Associate Partner

 


partner program logo