Exence S.A.

Exence S.A.


ul. Świdnicka 22/41
50-068 Wrocław
Poland

www.exence.pl/

Profil Partnera

Exence S.A. specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych wspierających działalność operacyjną oraz rozwój firm i instytucji. Szerokie portfolio produktowe spółki tworzą dziedzinowe aplikacje i systemy informatyczne zaprojektowane w oparciu o technologie uznanych globalnych dostawców IT oraz narzędzia open source. Produkty oferowane przez Exence umożliwiają klientom m.in.:  usprawnienie funkcjonowania, podniesienie poziomu bezpieczeństwa  oraz obniżenie kosztów prowadzonej działalności.
Unikalne kompetencje kadry Exence S.A. poparte są bogatym doświadczeniem w prowadzeniu projektów o różnej skali złożoności, także wieloletnich  o zasięgu międzynarodowym. Realizacja przedsięwzięć na każdym etapie przebiega zgodnie ze sprawdzoną metodyką zarządzania: PMI, IPMA, Prince 2 lub SCRUM.
W ramach kompleksowej oferty, Exence zapewnia opiekę serwisową realizowaną zgodnie ze standardem ITIL.
Specjalistyczna wiedza zespołu Exence oraz dostęp do najnowocześniejszych technologii gwarantują techniczne i merytoryczne wsparcie na każdym etapie współpracy z Klientem przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa oferowanych rozwiązań.
Exence koncentruje swoją działalność w poniższych obszarach:
Wytwarzanie oprogramowania - firma posiada kilkadziesiąt produktów własnych służących usprawnianiu procesów biznesowych przedsiębiorstw.
Implementacja gotowych produktów, w tym m.in. systemów zarządzania projektami/inwestycjami oraz wdrożenia Dynamics AX/CRM.
Integracja systemowa – szeroko rozumiana infrastruktura IT.
Projektowanie i budowa instalacji teletechnicznych.

Rozwiązania oferowawne przez Partnera

Exence świadczy usługi w obszarze integracji oraz dostarcza kompletne, dedykowane rozwiązania integracyjne oparte o produkty Software AG.
Zakres kompetencji Exence:
- analiza, projektowanie i audyty w obszarze SOA i BPM (także w narzędziach platformy Aris),
- budowa i wdrażanie rozwiązań integracyjnych w obszarach integracji aplikacji, a także zarządzania procesami biznesowymi,
- usługi eksperckie i doradcze w obszarze integracji,
- serwis i utrzymanie systemów integracyjnych.
Exence posiada duże doświadczenie w integracji systemów z systemem SAP, także na poziomie procesowym.
Exence posiada referencje na wdrożenia i serwis dużych rozwiązań integracyjnych, a także kompetentny zespół specjalizujący się w tego typu zadaniach.