INFORMACJA PRASOWA

Artur Kutkiewicz rezygnuje z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Software AG Polska

Warszawa, 2014-01-21

Firma Software AG Polska poinformowała, iż Artur Kutkiewicz – dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki - złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. W połowie lutego 2014 roku przestaje kierować polskim oddziałem Software AG. Powodem tej decyzji są nowe plany i wyzwania zawodowe, które Artur Kutkiewicz zamierza realizować już poza strukturami Software AG Polska.

Obowiązki związane z kierowaniem Software AG Polska przejmuje Seamus Devine.

Firma Software AG Polska dalej umacniać będzie swoją pozycję na polskim rynku poprzez wzrost sprzedaży licencji oraz usług w zakresie: procesów biznesowych (ARIS), integracji i automatyzacji procesów (webMethods), zarządzania portfolio IT (Alfabet), przetwarzania dużych ilości danych (Terracotta) oraz złożonych zdarzeń (Apama). Realizacja tych celów odbywać się będzie w ścisłej współpracy z Partnerami Biznesowymi Software AG Polska.

Informacje o firmie Software AG
Firma Software AG pomaga przedsiębiorstwom i instytucjom szybciej osiągać cele biznesowe. Oferowane przez nią systemy oraz technologie obsługi wielkich zbiorów danych (Big Data), integracji i projektowania procesów biznesowych pozwalają klientom zwiększać efektywność działalności operacyjnej, modernizować eksploatowane systemy oraz optymalizować procesy w celu podejmowania trafniejszych decyzji i zapewniania lepszej jakości obsługi. Firma już od ponad 40 lat wprowadza innowacje ukierunkowane na klienta i jest uznawana za lidera w piętnastu kategoriach rynkowych dzięki znakomitej jakości swoich kluczowych produktów, takich jak: Adabas, Natural, ARIS, Terracotta, webMethods, Alfabet i Apama. Firma Software AG zatrudnia ok. 5300 pracowników w 70 krajach, a jej przychody w 2012 r. wyniosły 1,05 mld EUR. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.softwareag.pl.

Kontakt:
Software AG Polska
Marzena Fajkowska
Marketing Manager
ul. Piękna 18
00-549 Warsaw
Poland
Tel: +48 22 379 53 17
Telefon komórkowy: +48 605 574 445
marzena.fajkowska@softwareag.com