Usługi produktowe

Maximize your investments in Software AG products.

WEBMETHODS SERVICES

Nasze specjalistyczne usługi dotyczące produktów webMethods maksymalizują korzyści Klienta z inwestycji w podstawowe aplikacje biznesowe. Pomagają w określeniu optymalnego zakresu i kierunku przyszłych inwestycji, wdrożeniu wydajnych rozwiązań opartych na sprawdzonych, najlepszych procedurach oraz efektywniejszym wykorzystaniu naszych produktów.

Więcej informacji na naszych stronach korporacyjnych (w języku angielskim).

USŁUGA OPIS
SOA Adoption Accelerator W czasie 5-10 dni przeanalizujemy i zaprojektujemy indywidualny plan wdrażania architektury SOA, który ułatwi Klientowi stworzenie bardziej wydajnej i prężnej infrastruktury biznesowej. Nasza usługa obejmuje cały model i cykl życia zasobów SOA, a także umowy o poziom usług (SLA), najważniejsze pomiary, optymalizację struktury organizacyjnej i granic architektury SOA oraz inicjatywy w zakresie zarządzania.
Enterprise Integration Review Oferujemy Klientowi konkretne zalecenia dotyczące obsługi operacji biznesowych i zmniejszania ryzyka. Usługa ta obejmuje gruntowną ocenę architektury i procesów operacyjnych, na podstawie których określane są punkty integracji. Plan ułatwi również Klientowi opracowanie funkcji integracji, które obniżają koszty operacyjne.
Key Performance Indicator (KPI) & Process Discovery Workshop Dzięki naszej pomocy Klient w ciągu trzech lub czterech dni zacznie łączyć długoterminowe strategie z taktycznymi metodami ich realizacji. W planie zorientowanym na wydajność zostaną określone kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) najważniejsze dla projektu Klienta, a także sposoby koordynacji działań, oceny i dostrajania wydajności oraz modelowania i modyfikowania procesów.
B2B Infrastructure Consolidation Assessment Usługa ta ułatwi Klientowi realizację swojej wizji integracji firma-firma (B2B). Klient otrzyma projekt oraz ogólny plan konsolidacji systemów B2B. Starannie przeanalizujemy te systemy, w tym protokoły, standardy i woluminy, aby wykryć ewentualne luki i przygotować plan osiągnięcia celów w zakresie integracji B2B krok po kroku.
Master Data Assessment Klient może zminimalizować ryzyko związane z zarządzaniem danymi referencyjnymi (MDM). Nasi specjaliści stosują trójfazowy model zorientowany na procesy, który obejmuje wszystkie aspekty MDM, w tym procesy, dane, architekturę informatyczną, organizację i pracowników. Zbadamy złożoność procesów MDM, zdefiniujemy osoby zainteresowane i określimy wymagane umiejętności oraz przedstawimy właściwy model MDM z uwzględnieniem wymagań strategicznego planu programu.
Upgrade Benefit Analysis Pomyślne wdrożenie nowej wersji produktu to zadanie o znaczeniu krytycznym, które wymaga dużych nakładów pracy. Doświadczenie zdobywane na całym świecie, cieszące się uznaniem najlepsze procedury oraz bliskie kontakty z zespołem projektowym webMethods to atuty, dzięki którym możemy znacznie skrócić czas realizacji projektu i zapewnić bezproblemową modernizację produktów. W ciągu jednego dnia, bez żadnych kosztów, pomożemy Klientowi w opracowaniu nowej, udoskonalonej strategii na podstawie audytu systemu, przeglądu architektury oraz oceny kwalifikacji i analizy luk.
SOA Governance Implementation Powodzenie inicjatyw w zakresie architektury SOA zależy w dużej mierze od ich akceptacji i integracji w firmie. Nasze usługi SOA Governance Implementation ułatwiają wdrożenie rozwiązania CentraSite™ jako centralnego repozytorium oraz systemu zarządzania architekturą SOA, co zapewni Klientowi szybszy zwrot z inwestycji związanych z tą architekturą.
BPM Implementation Aby z powodzeniem wdrażać systemy BPM, trzeba mieć jasną wizję pożądanego stanu przyszłego, a także doświadczenie techniczne umożliwiające efektywną realizację celów. Nasi specjaliści opracują dla Klienta indywidualny plan, wykorzystując najlepsze procedury wypracowane podczas realizacji naszych projektów w firmach na całym świecie.
KPI Monitoring Implementation webMethods Optimize to rozwiązanie BAM (Business Activity Monitoring — monitorowanie działalności biznesowej), które zapewnia wgląd w aktywne procesy w czasie rzeczywistym, z możliwością podejmowania natychmiastowych działań. Usługa ta ułatwia sformułowanie oczekiwań na etapie projektowania, pozyskanie zaangażowania użytkowników oraz wdrożenie kluczowych wskaźników wydajności, które ułatwią monitorowanie rozwiązania.
Application Maintenance Services Usługa ta zapewnia maksymalną wydajność aplikacji o znaczeniu krytycznym. Oprogramowanie Klienta możemy serwisować bezpośrednio z naszych centrów przetwarzania danych bądź wysłać na miejsce specjalistów, którzy będą współpracować z jego personelem, aby zapewnić niezawodność operacji oraz dokładne i wydajne funkcjonowanie platform i aplikacji.
Technical Account Management Usługa ta maksymalizuje korzyści z inwestycji w produkty webMethods oraz minimalizuje związane z nimi ryzyko. Oddelegowany opiekun ds. technicznych przebywa w firmie Klienta i dogłębnie zapoznaje się z jej środowiskiem jako osoba odpowiedzialna za wdrożenie produktów webMethods.
Upgrade Support Services Usługa ta przyspiesza realizację projektów oraz umożliwia bezpieczne i bezproblemowe wprowadzanie rozszerzeń i aktualizacji. Pomagamy Klientowi we wdrażaniu nowych wersji produktów, wykorzystując nasze sprawdzone, najlepsze procedury oraz ścisłe powiązania z zespołem tworzącym produkty webMethods.
Premium Support Services Oferujemy naszym Klientom większą wydajność operacyjną, stabilność i efektywność, a także szybszą realizację projektów i rozwiązywanie problemów. Usługi Premium Support Services są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta w zakresie wsparcia technicznego i zapewniają optymalny poziom obsługi.

 

Software AG Resource Center

W TEJ ZAKŁADCE