ARIS

Stwórz Cyfrowe Przedsiębiorstwo.

ARCHITEKTURA KORPORACYJNA

Platforma Software AG Enterprise Architecture to szereg narzędzi pozwalających lepiej zrozumieć wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz wspierającego je środowiska IT. Za sprawą tych rozwiązań łatwo dowiesz się jakie zmiany należy wprowadzić, aby zapewnić najwyższy poziom elastyczności, efektywności kosztowej środowiska IT, a także zapewnić jego zgodność z przyszłymi wymaganiami biznesu. Platforma Software AG Enterprise Architecture pozwala analizować, zarządzać, planować, optymalizować i monitorować sposób działania środowisk informatycznych w firmie.

Poznaj rozwiązania ARIS wspierające zarządzanie architekturą korporacyjną.

ROZWIĄZANIE OPIS
Enterprise Architecture Ściśle dopasuj architekturę korporacyjną firmy do celów biznesowych. ARIS Enterprise Architecture, jako rozszerzenie dla platformy ARIS Architect and Designer, pozwala sprawnie dokumentować i analizować działanie firmowego środowiska IT. Ułatwia również projektowanie optymalnej konfiguracji środowiska oraz opracowanie odpowiednich planów migracji.

Dowiedz się więcej (materiały w wersji anglojęzycznej).
IT Inventory Masz wrażenie, że środowisko IT w Twojej firmie stało się nadmiernie skomplikowane? ARIS IT Inventory rozszerza funkcjonalność platformy ARIS Architect & Designer o narzędzia pozwalające w systematyczny sposób uporządkować i zadbać o sprawność rozwiązań informatycznych. Proste, predefiniowane szablony ułatwiają regularną aktualizację informacji o środowisku IT w centralnym repozytorium danych platformy ARIS.

Dowiedz się więcej (materiały w wersji anglojęzycznej).
CentraSite CentraSite to repozytorium pozwalające wyeliminować zbyteczne nakłady pracy, ujednolicić jakość usług, a także w pełni dopasować je do potrzeb biznesu. Wykorzystaj CentraSite, aby skatalogować i zgromadzić w jednym miejscu informacje o dziesiątkach, czy nawet tysiącach procesów i usług. Za sprawą oprogramowania CentraSite łatwiejsze stanie się ponowne wykorzystanie posiadanych zasobów przez deweloperów, czy analityków biznesowych.

Dowiedz się więcej (materiały w wersji anglojęzycznej).
Architect & Designer Sztandarowe rozwiązania rodziny ARIS to idealne narzędzia do modelowania sposobu działania Cyfrowej Firmy i wdrażania usprawnień biznesowych. Za ich pomocą możliwe jest łatwe tworzenie, analizowanie oraz zarządzanie modelem całego przedsiębiorstwa. Platformy Architect & Designer wspierają szereg działań sięgających od planowania strategii procesowej, przez tworzenie architektury informacyjnej, aż po modelowanie środowisk aplikacyjnych i usług. Możliwości oprogramowania mogą być wedle potrzeb rozbudowywane za pomocą dodatkowych rozszerzeń.

Dowiedz się więcej (materiały w wersji anglojęzycznej).
Connect Komunikuj się, wymieniaj informacje i zaangażuj zespół do wspólnej pracy nad usprawnieniem procesów biznesowych w ramach jednej sieci społecznościowej. Dzięki środowisku Connect w pracy zespołowej mogą uczestniczyć wszystkie niezbędne osoby, niezależnie od miejsca, w jakim się znajdują. Intuicyjne narzędzia pozwalają zaangażować w prace także osoby bez poświadczenia w zakresie modelowania procesów biznesowych, a wbudowane kokpity menedżerskie i predefiniowane wskaźniki ułatwiają optymalizację procesów.

Dowiedz się więcej (materiały w wersji anglojęzycznej).
MashZone Poszukujesz narzędzi pozwalających tworzyć czytelne i łatwe do zrozumienia kokpity menedżerskie? Sprawdź ARIS MashZone! Za pomocą tego narzędzia możesz w prosty sposób budować interaktywne kokpity ułatwiające wgląd w szeroki zakres danych pochodzących ze źródeł wewnątrz organizacji, jak również z jej otoczenia. Zyskaj dostęp do informacji podanych tak, aby ułatwiać szybkie podejmowanie trafnych decyzji.

Dowiedz się więcej (materiały w wersji anglojęzycznej).
Publisher Kolektywna wiedza pracowników to najcenniejszy zasób każdej firmy. Zadbaj o to, aby wszystkie osoby zatrudnione w Twojej organizacji miały dostęp do potrzebnej im wiedzy o procesach biznesowych i środowiskach IT. Oprogramowanie ARIS Publisher ułatwia udostępnianie pracownikom informacji w odpowiednim zakresie i odpowiednim kontekście za pomocą tanich w budowie oraz utrzymaniu portali.

Dowiedz się więcej (materiały w wersji anglojęzycznej).
Business Strategy Analizuj stan przedsiębiorstwa oraz jego wydajność, a następnie wykorzystaj te informacje do opracowania i wdrożenia najlepszych strategii rozwoju, pamiętając o zachowaniu struktur organizacyjnych i utrzymaniu ciągłości procesów. Business Strategy rozszerza platformę ARIS Architect & Designer o narzędzia pozwalające zapełnić lukę między strategicznymi planami, a zarządzaniem efektywnością i strukturami organizacyjnymi.

Dowiedz się więcej (materiały w wersji anglojęzycznej).
Process Governance Zwiększ jakość, elastyczność, a także możliwości śledzenia przebiegu procesów dzięki możliwości precyzyjnego określenia zasad, ról i zakresu odpowiedzialności. ARIS Process Governance stanowi rozszerzenie platformy ARIS Architect & Designer o funkcje pozwalające tworzyć kompleksowe procedury BPM oraz w oparciu o podejście modelowe automatyzować działania z zakresu zarządzania ładem korporacyjnym.

Dowiedz się więcej (materiały w wersji anglojęzycznej).

 

Software AG Resource Center

W TEJ ZAKŁADCE