• Strona Software AG Polska.

Szukaj

Wybierz

Pakiet Software AG Suite

Siła dla Cyfrowego Przedsiębiorstwa.

ROZWIĄZANIA PAKIETU SOFTWARE AG SUITE

Software AG Suite oferuje bezkonkurencyjne platformy danych, integracyjne i procesowe, pozwalające zmienić firmę z tradycyjnej na cyfrową. Dowiedz się jak wspieramy Cyfrowe Przedsiębiorstwa i poznaj bliżej najlepsze na rynku platformy składające się na nasz pakiet rozwiązań.

ROZWIĄZANIEDLACZEGO JEST CI POTRZEBNE
Transactions: Adabas and Natural

Platformy transakcyjne Adabas - Natural pozwalają firmom szybko rozwijać, modernizować i niezawodnie uruchamiać krytyczne aplikacje. Dostarczają wieloplatformowych możliwości wysokowydajnego przetwarzania danych ze zintegrowanym środowiskiem rozwojowym i uruchomieniowym oraz kompletny zestaw dodatkowych technologii modernizacyjnych.

Dowiedz się więcej

Alfabet

Platforma Alfabet stanowi nieocenione wsparcie dla procesów zarządzania IT. Ułatwia planowanie rozwoju infrastruktury IT oraz prowadzenie bieżących działań optymalizacyjnych. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań ARIS i Alfabet przedsiębiorstwa mogą skutecznie realizować projekty transformacji procesów biznesowych, a jednocześnie odpowiednio dostosowywać posiadaną infrastrukturę IT.

Dowiedz się więcej

Apama

Platforma Przetwarzania Złożonych Zdarzeń Apama pełni rolę rozbudowanego, ale elastycznego środowiska pozwalającego na tworzenie aplikacji zdarzeniowych, a także specyficznych rozwiązań dla handlu, rynku walutowego, czy też oprogramowania wspierającego ciągłe monitorowanie zdarzeń rynkowych.

Dowiedz się więcej

Process: ARIS

Narzędzia ARIS pozwalają działom biznesowym i informatycznym zrozumieć się nawzajem i wspólnie pracować nad kompleksowym doskonaleniem procesów biznesowych oraz rozwiązań IT, przy zachowaniu niezbędnych zasad ładu organizacyjnego. Korzyści z takiej współpracy są bardzo wyraźne: niższe koszty, wyższa jakość i efektywność procesów, skrócenie czasów reakcji na zmiany otoczenia oraz możliwość prowadzenia aktywnej kontroli wszelkich odchyleń od normy.

Dowiedz się więcej

Data: Terracotta

Rozwiązania Terracotta Big Data pozwalają na uzyskanie nieosiągalnej w inny sposób szybkości dostępu do firmowych danych i raportów. Platforma Terracotta to możliwość błyskawicznego działania. Najważniejszą cechą rozwiązań Terracotta Big Data jest oparty na technologii in-memory, osiągalny w czasie rzeczywistym dostęp do danych. Platformy Terracotta posiadają również wbudowane narzędzia zarządzania danymi, mechanizmy pozwalające przetwarzać strumienie zdarzeń, a także funkcje wspierające szybką wymianę informacji oraz tworzenie, dostępnych w czasie rzeczywistym raportów i kokpitów menedżerskich.

Dowiedz się więcej

Integration: webMethods

Platforma rozwiązań integracyjnych i automatyzacyjnych webMethods to szereg narzędzi pozwalających integrować rozwijane przez partnerów lub w ramach firmy, utrzymywane poza organizacją, dostępne z chmury lub przestarzałe systemy, usługi lub urządzenia w ramach spójnych, zoptymalizowanych procesów biznesowych, które można następnie łatwo zautomatyzować, a także zarządzać nimi oraz monitorować ich przebieg.

Dowiedz się więcej

Software AG Live

Software AG Live to odpowiadający na dzisiejsze potrzeby biznesowe w zakresie niezrównanej szybkości, łatwości wykorzystania i nieograniczonej obsługi mediów społecznościowych oraz mobilnych narzędzi pracy zespołowej, działające w chmurze środowisko Platform-as-a-Service, które może zostać w pełni zintegrowane z innymi, wykorzystywanymi w firmie hybrydowymi środowiskami cloud computing..

Dowiedz się więcej

 

Software AG Resource Center