Rozwiązania branżowe

Podnieś wyniki wykorzystując rozwiązania Software AG.

ROZWIĄZANIA BRANŻOWE

Przedsiębiorstwa i instytucje ze wszystkich branż muszą dziś sprostać nowym wyzwaniom w takich dziedzinach, jak wsparcie techniczne i obsługa klienta, przejrzystość łańcucha dostaw, zapewnienie zgodności z przepisami oraz przetwarzanie płatności i roszczeń.

Firma Software AG zdaje sobie z tego sprawę. Nasz zespół specjalistów branżowych pomaga organizacjom różnej wielkości w rozwiązywaniu problemów biznesowych i osiąganiu lepszych wyników. Dzięki sprawdzonej kombinacji wyróżnianych nagrodami technologii i usług oraz doświadczenia branżowego w różnych sektorach potrafimy rozwiązywać nawet najtrudniejsze problemy.

Poniżej przedstawiamy nasze rozwiązania przeznaczone dla konkretnych branż.

INDUSTRY OPIS
Bankowość Wśród celów instytucji finansowych można wymienić zwiększenie wydajności, zapewnienie klientom lepszej obsługi, szybkie dostosowywanie się do obowiązujących przepisów, szersze stosowanie technik sprzedaży cross-sell i up-sell oraz uproszczenie procesów przetwarzania. Aby osiągnąć te cele, firma nie musi inwestować w rozwiązania częściowe, ale może wdrożyć kompleksowe rozwiązanie Software AG. Pozwoli jej ono wykorzystać wcześniejsze inwestycje w technologie informatyczne oraz szybko dostosowywać się do nowych wymagań. Na naszych rozwiązaniach polega już ponad 300 liderów instytucji bankowych na całym świecie.

Więcej informacji na stronach korporacyjnych (w języku angielskim).
Energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Rozwiązanie Software AG może zwiększyć wydajność przedsiębiorstw sektora energetyki i usług użyteczności publicznej. Wspomaga ono zarządzanie szybkim wzrostem i zmianami oraz tworzenie skalowalnej, niezawodnej, opartej na standardach architektury Smart Grid. Nasza technologia usprawnia wiele zadań, od integrowania rozproszonych systemów po zapewnienie wglądu w procesy w czasie rzeczywistym. Ułatwia szybsze reagowanie na potrzeby klientów, zarządzanie przerwami w dostawie energii, przewidywanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów oraz eliminację przestojów w pracy zasobów.

Więcej informacji na stronach korporacyjnych (w języku angielskim).
Administracja publiczna Osiąganie lepszych efektów przy niższych nakładach, zapewnienie klientom lepszej obsługi, usprawnienie współpracy z innymi agencjami – te i inne podobne wymagania powodują, że instytucje administracji publicznej na całym świecie wdrażają rozwiązania informatyczne, których celem jest modernizacja usług oraz lepsza orientacja na klienta. Software AG ma ponad 40 lat doświadczenia w sektorze publicznym na całym świecie. Pomaga w osiąganiu sukcesów organizacjom różnej wielkości – od instytucji międzynarodowych po samorządy lokalne.

Więcej informacji na stronach korporacyjnych (w języku angielskim).
Służba zdrowia i usługi medyczne Szukasz leku na podniesienie wydajności firmy? Software AG umożliwia kompilowanie danych pochodzących z całej organizacji i przekształcanie ich w użyteczne informacje, które można wykorzystać, aby zapewnić pacjentowi lepszą pomoc. Można również zautomatyzować procesy we wszystkich systemach, co przyspieszy i usprawni opiekę nad pacjentem. Wgląd w procesy w czasie rzeczywistym umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów na wszystkich obszarach.

Więcej informacji na stronach korporacyjnych (w języku angielskim).
Ubezpieczenia Jak obniżyć koszty, podnosząc równocześnie jakość usług? Rozwiązanie Software AG dla sektora ubezpieczeniowego usprawnia procesy i zwiększa wydajność firmy, a ponieważ umożliwia wykorzystanie wcześniejszych inwestycji w systemy i aplikacje, obniża koszty. Dzięki naszej pomocy usprawnione procesy przyniosą korzyści ubezpieczonym, pracownikom i agentom, którzy zyskają również szybszy dostęp do potrzebnych informacji.

Więcej informacji na stronach korporacyjnych (w języku angielskim).
Przemysł wytwórczy Większość przedsiębiorstw, które znalazły się w rankingu firmy analitycznej Gartner „Top 25 Supply Chains”, korzysta z technologii Software AG, które pomagają im wyprzedzić konkurencję. Rozwiązanie Software AG zapewnia pełną przejrzystość łańcucha dostaw, obniża jego koszty związane np. z logistyką i dostawami przyspieszonymi, umożliwia niezawodne połączenia z systemami partnerów handlowych oraz obserwowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym i oferuje wiele innych udogodnień.

Więcej informacji na stronach korporacyjnych (w języku angielskim).
Handel detaliczny Rozwiązanie Software AG może zapewnić większe zyski również firmom z sektora handlu detalicznego. Pomaga w usprawnieniu łańcucha dostaw i obniżeniu kosztów pracy. Umożliwia przeglądanie statystyk dotyczących działań w czasie rzeczywistym. Pozwala natychmiast wykrywać i eliminować przestoje w realizacji zamówień oraz problemy dotyczące poziomu usług. Chroni przed wyczerpaniem lub zgromadzeniem zbyt dużych zapasów, a dzięki stosowaniu jednej platformy B2B obniża koszty firmy.

Więcej informacji na stronach korporacyjnych (w języku angielskim).
Telekomunikacja Zapotrzebowanie na nowe produkty, spowolnienie gospodarcze oraz pojawianie się nowych technologii zmusza operatorów telekomunikacyjnych do wprowadzania zmian. Aby osiągać sukcesy, firma musi szybciej wprowadzać nowe oferty i zapewnić klientom oczekiwaną jakość. Software AG ułatwia przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym dostosowywanie się do coraz wyższych wymagań rynku, a równocześnie – zwiększenie wydajności i zysków poprzez poprawę efektywności procesów.

Więcej informacji na stronach korporacyjnych (w języku angielskim).

 

Software AG Resource Center