PERSBERICHT

Om de klantentevredenheid nog te verhogen kiest Ethias voor Software AG

Brussel, Belgium, 9/19/2013

Ethias, de vierde verzekeringsonderneming van België, was op zoek naar een oplossing om op een snelle wijze een “Service Oriented Architecture” te implementeren. Deze is bedoeld om tegemoet te komen aan de strategische behoeften in flexibiliteit en wendbaarheid van de verzekeraar en het uiteindelijke doel is het verhogen van de klantentevredenheid. Hiervoor heeft Ethias besloten om in zee te gaan met Software AG.
De gekozen oplossing is gebaseerd op Software AG’s webMethods Enterprise Service Bus en Software AG’s Business Process Management Suite waarmee bestaande en toekomstige kritische bedrijfsprocessen snel kunnen ondersteund worden.
De implementatie van deze oplossing werd toevertrouwd aan NRB (Brussel & Luik), één van de belangrijkste ICT-dienstverleners in België.

Over Ethias

Met meer dan een miljoen mannen en vrouwen die haar vertrouwen schenken en haar waarden delen is Ethias vandaag de 4de verzekeringsonderneming van het land en de favoriete verzekeraar van de Belgen. Vanuit haar sociale, maatschappelijke en ecologische bezorgdheid onderscheidt onze onderneming zich sedert haar oprichting door een streven naar en vermogen tot duurzame innovatie.

Elk van onze acties wordt gestuurd door een globale strategie die gebaseerd is op deze verantwoordelijkheid en op de engagementen die eruit voortvloeien. Dat is de reden waarom wij het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties hebben ondertekend: de rode draad in onze MVO-aanpak.

Onze onderneming, opgericht in 1919 vanuit de mutualistische gedachte, is vandaag een groep waarvan het aandeelhouderschap bestaat uit de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en Ethias Gemeen Recht. Onze verzekerden http://www.ethias.be/corporate/nl/over-ethias/onze-verzekerden/distributienetwerk.html zijn de openbare overheden, ondernemingen en particulieren met wie wij een wederzijds vruchtbare vertrouwensrelatie onderhouden. Wij menen dat onze waarden, onze strategie, onze engagementen en onze acties gebaseerd zijn op dit vertrouwen, dat zij vorm geven aan onze resultaten en dat zij bijdragen tot het bepalen van onze marktpositie.

About Software AG
Software AG (FRA: SOW) helpt bedrijven bij het sneller realiseren van hun zakelijke doelen. De technologieën van het bedrijf voor Big Data, integratie en bedrijfsprocessen stellen klanten in staat de operationele efficiëntie te vergroten, hun systemen te moderniseren voor betere besluitvorming en de dienstverlening te verbeteren. Software AG bouwt voort op meer dan veertig jaar klantgerichte innovatie, en is leider in vijftien markcategorieën. Aan de basis van het leiderschap liggen kernproducten als Adabas en Natural, ARIS, Terracotta, webMethods alsook Alfabet en Apama. Software AG telt ruim 5.300 medewerkers in zeventig landen. In 2012 bedroeg de omzet 1,05 miljard euro. Voor meer informatie: www.softwareag.com.www.softwareag.com.

Software AG - Get There Faster


Voor beeldmateriaal of meer informatie:

Contact:
Software AG
Liselotte Herbots
Marketing Manager
Avenue Herrmann-Debrouxlaan 54 | B-1160 Brussels
Belgium
Tel: +32 (0) 674 22 00
liselotte.herbots@softwareag.com
http://www.softwareag.com/be/
or:
Software AG
Catherine d’Adesky Louise Biron
Belgium
Tel: +32 (0) 674 22 00
Fax: +32 (0)2 230 40 72
catherine@keycommunications.be
http://www.keycommunications.be/