KORZYŚCI I WYMAGANIA PROGRAMU PRATNERSKIEGO

 

Partner Benefits Visual

Partnerzy firmy Software AG stają się częścią zespołu zaangażowanego w zapewnienie satysfakcji klientów, innowacyjne myślenie i niezrównaną obsługę.

Oferujemy partnerom wyjątkowe korzyści, jak choćby bezpłatny dostęp do naszych produktów i rozwiązań. Oprócz tego mogą oni korzystać z szeregu nowych narzędzi handlowych i marketingowych, które pomagają im promować własne rozwiązania i usługi. Jako uczestnicy programu Software AG Partner Accelerator partnerzy mają też do dyspozycji wiele korzyści w zakresie sprzedaży, marketingu i pomocy technicznej.

Korzyści są pogrupowane w obszary istotne dla tradycyjnego łańcucha tworzenia wartości w procesach handlowych i marketingowych. Koncentrujemy się na łańcuchu, który jest związany z rozwojem i udoskonalaniem działalności biznesowej, dzięki czemu firma Software AG jest w stanie ściślej zintegrować korzyści z partnerską strategią wejścia na rynek. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM

Aby program dobrze się rozwijał, postępy należy mierzyć naszym zdaniem na trzech poziomach: klienta, partnera i naszym własnym.

Zależy nam na udanej relacji z partnerami, dlatego okresowo oceniamy program w oparciu o szereg kryteriów. Zwykle stosujemy trzy główne wskaźniki:

  • wartość dodatkowych przychodów wygenerowanych dzięki współpracy zarówno po stronie firmy Software AG, jak i partnera;
  • liczba zatrudnianych przez partnera zespołów ds. sprzedaży i pomocy technicznej, które zostały certyfikowane w dziedzinie rozwiązań firmy Software AG;
  • obecność partnera na rynku określana przez aktywność, praktykę firmy Software AG, stworzone rozwiązania dodatkowe i ogólną interakcję z naszą firmą.
AG.

Zostań Partnerem firmy Software AG i odnieś sukces 
Wypełnij i odeślij nam formularz zgłoszeniowy. Dzięki niemu możemy poznać i przeanalizować kwestie związane z potencjalnym partnerem jeszcze przed rozmową.

partner program logo