KATEGORIE PARTNERSTWA

Kategorie Partnerów w Programie

 

Partner Categories Visual

 

Integratorzy systemów (System Integrators)
Są to zwykle firmy globalne i regionalne, które integrują technologię i produkty Software AG w projektach, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Przedsiębiorstwa te oferują usługi doradcze, wdrożeniowe i szkoleniowe, a ich przychody opierają się w głównej mierze na usługach. To partnerzy, którzy specjalizują się w planowaniu i wdrażaniu złożonych aplikacji i infrastruktur, korzystając przy tym z oferty rozwiązań Software AG. Integratorzy systemów współpracują ściśle z działami sprzedaży i usług profesjonalnych firmy Software AG, aby zapewnić pełen sukces realizowanych projektów. Niektórzy partnerzy zajmują się również sprzedażą produktów i usług oferowanych przez naszą firmę.

Partnerzy w dziedzinie sprzedaży (Reselling Partners)
Partnerzy tego typu promują i sprzedają wszystkie lub niektóre produkty z oferty rozwiązań webMethods firmy Software AG jako komponenty swoich rozwiązań i usług przeznaczonych dla określonego regionu, branży lub aplikacji. 

Partnerzy ISV/OEM (ISV/OEM Partners)
Niezależni producenci oprogramowania (ISV) i producenci OEM optymalizują i uzupełniają swoje rozwiązania za pomocą pakietów, które obejmują ich produkty i technologię firmy Software AG, lub interfejsów łączących ich aplikacje z naszym oprogramowaniem. Partnerzy tego typu integrują lub włączają produkty Software AG w swoje oprogramowanie, aby rozszerzyć ogólną wartość swojej oferty. 

Partnerzy w dziedzinie technologii/platform (Technology / Platform Partners) 
Współpraca z naszymi partnerami technologicznymi jest ukierunkowana na technologię. Możliwości w tym zakresie są szerokie i obejmują m.in. licencjonowanie i włączanie uzupełniających technologii partnerów w ofertę firmy Software AG, a także wspólne opracowywanie rozwiązań lub eliminowanie problemów związanych ze zgodnością operacyjną.
Partnerzy firmy Software AG w dziedzinie platform to przedsiębiorstwa zajmujące czołową pozycję na rynku jako dostawcy produktów i technologii, na których opiera się działanie aplikacji Software AG. Więcej informacji można uzyskać, wysyłając wiadomość na adres Technology_Alliances@softwareag.com.

Partnerzy społeczności CentraSite (CentraSite Community Partners)
Społeczność ta stanowi pierwsze forum poświęcone architekturze SOA (www.centrasite.org). Udostępnia badania, artykuły przeglądowe, najlepsze procedury, aktualności, blogi i opinie największych specjalistów w tej dziedzinie.
Założona w czerwcu 2006 r. społeczność CentraSite to platforma łącząca producentów oprogramowania, integratorów systemów, doradców, architektów rozwiązań, analityków biznesowych i inne osoby, które interesują się architekturą SOA, a w szczególności jej administrowaniem. Aby przyłączyć się do tej społeczności lub uzyskać więcej szczegółowych informacji, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres centrasite-members@infoq.com lub odwiedzenie strony www.centrasite.org 

partner program logo