Usługi produktowe

Maximize your investments in Software AG products.

USŁUGI DLA ARIS

Dostosuj architekturę ARIS do swoich potrzeb, korzystając z naszych specjalistycznych usług w zakresie wdrożeń i integracji. Pomagamy Klientom w szybkim osiągnięciu maksymalnych korzyści z inwestycji w ARIS.

Więcej informacji na stronach korporacyjnych (w języku angielskim).

USŁUGA OPIS
ARIS Process Information Publishing Dostęp do procesów jest potrzebny każdemu użytkownikowi. Integrujemy informacje o procesach ze zindywidualizowanymi rozwiązaniami do publikacji, dzięki czemu procesy będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
ARIS Process Governance Customizations Usługa zarządzania procesami umożliwia ciągłe ich usprawnianie, co przynosi firmie oczywiste korzyści. Konfigurujemy rozwiązanie ARIS Process Governance i dostosowujemy je do wymagań Klienta w zakresie zarządzania procesami i zmianami.
ARIS Data Integration W przedsiębiorstwie istnieje wiele źródeł danych powiązanych z procesami, takich jak SAP HR i katalogi korporacyjne. Integrujemy i synchronizujemy te źródła z modelami ARIS, aby wyeliminować duplikację danych i zmniejszyć zapotrzebowanie na ręczne zarządzanie nimi.
ARIS Advanced Reporting Zaawansowane funkcje raportowania umożliwiają generowanie kompleksowych podręczników i dokumentacji procesów. Analizujemy, definiujemy i wdrażamy raporty dotyczące procesów w sposób efektywny i dostosowany do potrzeb firmy.
Complex ARIS Implementations Wdrożenie rozwiązania ARIS w dużych lub złożonych organizacjach może być prawdziwym wyzwaniem dla informatyków. Nasze doświadczenie w zakresie takich wdrożeń zapewnia optymalną wydajność, skalowalność i wysoką dostępność nowoczesnej architektury informatycznej w firmie Klienta.
ARIS Updates and Migrations Każda kolejna wersja rozwiązania ARIS podnosi konkurencyjność firmy dzięki nowym funkcjom i koncepcjom. Korzystając z usług aktualizacji, rozszerzeń i migracji Klient będzie miał zawsze najnowszą wersję rozwiązań ARIS.

 

Software AG Resource Center

W TEJ ZAKŁADCE