Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Firmy, które działają odpowiedzialnie są lepsze w tym, co robią: wdrażają leprze standardy ochrony danych, popełniają mniej pomyłek, oferują szybsze wsparcie dla swoich klientów, projektują bardziej wydajne procesy, które wykorzystują mniej zasobów, przewidują ryzyko, działają odpowiedzialnie i są wysoce cenieni. Wszystkie te czynniki wpływają na lojalność klientów i pracowników i pomagają stworzyć wizerunek firmy, na której można polegać. Odpowiedzialne działanie nie jest końcem samym w sobie, ani wynikiem altruistycznego podejścia.

Pojęcie dbania o środowisko naturalne nie jest definiowane przez Software AG jako tylko ekologiczne podejście. Odnosi się ono do szerszego pojęcia tworzenia długoterminowych korzyści. Nasz związek z Klientami, wykorzystywaną przez nas technologią, współpracującymi z nami Partnerami, inwestycjami jakich dokonujemy w naszą firmę oraz potencjał naszej wiedzy – naszych Pracowników – są wartościami, które funkcjonują już przez wiele lat. Te trwałe wartości przynoszą korzyści także naszym Udziałowcom oraz społeczności.

W raporcie Corporate Social Responsibility (wydanie 2009), Software AG przedstawia przegląd swoich działań związanych z korporacyjną odpowiedzialnością społeczną.

Raport Corporate Social Responsibility (wersja w PDF)

 Corporate Social Responsibilty Report